קרוסלת מיני טופ ספין

במתקן המיני טופ ספין יוכלו הילדים לשבת בכסאות ומרגע שיחגרו יתחיל המתקן להסתובב!

פעם למעלה ופעם למטה, סיבוב ועוד סיבוב!

מה תצליחו לראות מלמעלה? עלו על המתקן וגלו את העולם!