25 נוב201520 בינואר 2016
פוסט

קיפצובה מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור"

by

פארק שעשועים קיפצובה מחויב לכללי ארגון "אמוןהציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק. ארגון אמון הציבור (מלכ"ר-חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים. לא כל עסק...