נקבת אתר עין צובה סגור

נקבת עין צובה תהיה סגורה עד להודעה חדשה.

שטח המעיין פתוח, אך הכניסה אליו על אחריות המטיילים בלבד.