סירה בסערה

סירה מסתחררת ומטלטלת על גלי הים הסוערים. נסיעה מטלטלת וחווייתית.

בסירה כזאת עוד לא הייתם.

סירה בסערה