מכוניות מתנגשות

המתנגשות מחולקות ל-2 מגרשים מתנגשות לגדולים ומתנגשות לקטנים.
החלוקה היא לפי גובה. במכוניות הגדולות יכול לנהוג מי שבגובה  135 ס"מ ומעלה ולנסוע יחד איתו מי שבגובה 90 ומעלה. למכוניות הקטנות יכול לנהוג או לנסוע מי שבגובה 90 ס"מ ועד גובה 135 ס"מ.