25 נוב201520 בינואר 2016
פוסט

קיפצובה מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור"

by

פארק שעשועים קיפצובה מחויב לכללי ארגון "אמוןהציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק. ארגון אמון הציבור (מלכ"ר-חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים. לא כל עסק...

29 יונ20138 בינואר 2019
פוסט

ילדים עם צרכים מיוחדים לא עומדים בתור

קיפצובה תומכת בילדים עם צרכים מיוחדים. בנוסף להנחה המקובלת של 50% לילד המציג תעודת נכה, מעתה יקבל כל ילד מדבקה בנוסח: ילדים מיוחדים בלב של קיפצובה מי שיענוד מדבקה זאת יוכל להיכנס למתקנים ללא תור. אנו מצפים כי מדיניות חדשה זאת, תתקבל בהבנה וסובלנות ע"י שאר המבקרים. צוות הפארק * ילדים מיוחדים לא מחויבים לענוד...